Omringd door specialisten ter zake geven wij u een juridisch advies op maat, over onder andere:

  • Vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de publicatie van gegevens in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • Begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing, joint-venture, etc.) en de vereffening van vennootschappen
  • Overname en overdracht van aandelen
  • Begeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement
  • Het nakijken of opstellen van diverse overeenkomsten
  • Het opvolgen van juridische dossiers (in samenwerking met uw advocaat)
  • Opmaken en nazicht van huurcontracten, leningsovereenkomsten, e.d.
  • Advies en begeleiding bij het opstellen van diverse contracten
  • Begeleiding bij notariële akten
  • Advies inzake statuten en statutenwijzigingen

Vragen over onze juridische dienstverlening? Of wenst u een vrijblijvend adviesgesprek? Neem contact op met ons kantoor in Oudenaarde of Groot-Bijgaarden.

Contacteer ons voor vrijblijvend advies